Geregistreerd partnerschap

Home > Inwoners > Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U gaat niet trouwen, maar u wilt wel de relatie met uw partner officieel vastleggen, dan kunt u uw partnerschap laten registreren. Wilt u uw partnerschap laten registreren? Dan doet u eerst een melding in de gemeente waar u dit wilt laten registreren. Vanaf 1 juli 2016 kunt u uw geregistreerd partnerschap online melden bij de gemeente. Dit kan nog niet in alle gemeenten. Vraag aan uw gemeente of dit mogelijk is. U kunt ook persoonlijk langs gaan bij de gemeente waar u uw geregistreerd partnerschap wilt laten registreren.

Op enkele uitzonderingen na heeft een geregistreerd partnerschap dezelfde gevolgen als een huwelijk.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voorwaarden voor geregistreerd partnerschap

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet geregistreerd partner worden van uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus, neef, nicht, oom, tante.
 • U mag niet gedwongen worden tot een geregistreerd partnerschap.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U doet de melding in de gemeente waar u het partnerschap wilt laten registreren. U kunt de melding online doen (vraag bij uw gemeente na of dit mogelijk is) of persoonlijk langs gaan bij de gemeente.

Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat de partnerschapsregistratie plaatsvindt.
 • U kunt vanaf 1 jaar voor de datum van de partnerschapsregistratie melding doen.
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

U kunt de melding doen door het formulier "Melding voorgenomen partnerschap" te downloaden, invullen vervolgens uitprinten, ondertekenen en opsturen naar Gemeente Sint Anthonis.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Informeer vooraf bij de gemeente welke documenten u precies moet meenemen of online moet versturen. Soms heeft de gemeente waar u aangifte doet deze al. U hoeft dan niet alle volgende documenten mee te nemen of online te versturen:

 • afschrift van uw geboorteakte en die van uw partner
 • geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

In bepaalde situaties hebt u aanvullende documenten nodig bij uw aangifte.

U hebt eerder een huwelijk of geregistreerd partnerschap gehad

 • bewijs dat uw laatste huwelijk of geregistreerd partnerschap beëindigd is (zoals een echtscheidingsakte of overlijdensakte)

U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

 • Eigen verklaring van partijen (was eerst een M46-verklaring) nodig. U kunt deze verklaring afleggen op het moment dat u bij de gemeente uw voorgenomen partnerschap aangeeft.

  De IND controleert uw verblijfsstatus en de Vreemdelingenpolitie onderzoekt of er sprake is van een schijnhuwelijk. Deze controles gebeuren als u een partnerschap wilt aangaan om een verblijfsvergunning voor de niet-Nederlander te krijgen.

U vindt hier informatie over: "Kosten?"

Kosten?

De kosten bedragen:

Op maandag tot en met donderdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur en op maandag tussen 16.00 uur en 18.00 uur € 356,05.

Op vrijdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur € 407,40.

Op zaterdag , zondag en algemeen erkende feestdagen € 642,50.

Op maandag en dinsdag bestaat om 09.00 uur de mogelijkheid om kosteloos een partnerschap te laten registreren.

Een partnerschapsboekje kost € 21,90.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Verschil met huwelijk

Een huwelijk en een geregistreerd partnerschap kunnen allebei beëindigd worden door een uitspraak van de rechter. Maar een geregistreerd partnerschap kan ook eindigen door een overeenkomst tussen beide partners. Dit is het belangrijkste verschil tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

Hebt u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. De omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk is in elke gemeente mogelijk.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Veel landen accepteren het geregistreerd partnerschap niet. Dit kan problemen geven als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land.