Adviesraad Sociaal Domein gemeente Sint Anthonis

Home > Inwoners > Adviesraad Sociaal Domein gemeente Sint Anthonis

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Sint Anthonis


De Adviesraad Sociaal Domein (voorheen WMO Adviesraad) adviseert de gemeente, zodat deze nog beter beleid kan ontwikkelen op het gebied van de Wmo, Jeugd en Participatie.

Uw mening telt
De ASD vertegenwoordigt de inwoners op een concrete en effectieve manier. Help ons dat goed en nog beter te kunnen doen door ons te laten weten wat u van het gemeentelijke sociale beleid vindt. Wij hebben uw mening hard nodig om ons werk goed te kunnen doen.

Kijk op onze website en geef uw reactie door. Ga naar www.asd-sintanthonis.nl.

Bent u geïnteresseerd om onze raad te versterken?
De Adviesraad Sociaal Domein wordt gevormd door personen met interesse in het sociale domein en met kennis, kunde of ervaring. Het is de bedoeling dat de vele doelgroepen van beleid in het sociale domein zo breed mogelijk zijn vertegenwoordigd. De raad bestaat op dit moment uit zes leden. Wegens het verlopen van de maximale zittingstermijn van enkele leden, is de ASD op zoek naar enthousiaste nieuwe leden met kennis, ervaring of interesse op het gebied van Jeugd en Participatie. De opdracht is om mee te denken bij beleidsontwikkeling en –uitvoering op thema’s van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.

Interesse?
Dan wordt u van harte uitgenodigd te reageren. U kunt uw brief/email sturen naar: info@wmo-adviesraadsintanthonis.nl, met vermelding: Sollicitatie ASD. De ASD vergadert maandelijks en u ontvangt een onkostenvergoeding.