Afkoppelen regenwater

Home > Inwoners > Afkoppelen regenwater

Afkoppelen regenwater

Als inwoners of bedrijf in de gemeente Sint Anthonis kunt u subsidie ontvangen wanneer u uw woning afkoppelt, om zo een steentje bij te dragen aan een klimaat bestendige inrichting van de bebouwde omgeving van de dorpskernen. Hiervoor kunt u een eenmalige subsidie ontvangen van € 6,- per m2 verhard oppervlak.

Huidige situatie

De meeste woningen in de gemeente Sint Anthonis verzamelen het regenwater op het verhard oppervlak (dit is het dak en de verharding met afvoer naar de huisriolering) en voeren het af naar het gemeentelijk riool. Dit is zonde, wat dit water is eigenlijk hard nodig om in de droge zomers de tuin van water te voorzien en de veelal lage grondwaterstanden aan te vullen. Daarbij wordt het schone water nu gemengd met vuil rioolwater en wordt het bij de rioolwaterzuivering gezuiverd. Veel inspanning dus om dit voorheen schone regenwater weer schoon te krijgen.

Klimaatverandering

We hebben te maken met een veranderend klimaat. Hierdoor worden onze zomers droger en warmer, zoals we tijdens de zomers van 2018 en 2019 hebben ervaren. Omdat warme lucht meer vocht kan vasthouden, kunnen wolken meer regen bevatten en worden buien extremer. Lokaal kan een bui daarmee erg veel regen geven en een rioolstelsel overbelasten. Er ontstaan situaties waarbij riolen overlopen en veel water op straat blijft staan. Op sommige locaties zijn gebouwen lastiger bereikbaar en kan in een uitzonderlijke situatie water de woning in stromen.