Alle kinderen mogen meedoen

Home > Inwoners > Alle kinderen mogen meedoen

Alle kinderen mogen meedoen

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiĆ«le middelen. Leergeld biedt de mogelijkheid aan deze kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis verder ontwikkelen en later als volwassenen meer volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur "leergeld" voor gaat betalen.