Bestrijding eikenprocessierups 2020

Home > Inwoners > Bestrijding eikenprocessierups 2020

Bestrijding eikenprocessierups 2020

Vorig jaar werden er in heel Nederland eikenprocessierupsen aangetroffen. Ook in de gemeente Sint Anthonis was de overlast van de eikenprocessierups groot. Net als voorgaande jaren zet de gemeente in op beperking van de overlast van de eikenprocessierups door vooral preventieve bestrijding.

Preventieve bestrijding

We behandelen eikenbomen op bij ons bekende drukke locaties en waar dit verantwoord is Dit doen we met een wettelijk toegelaten biologisch middel dat rupsenlarven doodt.

  • In totaal worden bijna 12.000 gemeentelijke eiken preventief gespoten.
  • Zodra de bomen voor meer dan de helft in het blad zitten, start de bespuiting.
  • Stroken waar beschermde vlindersoorten aanwezig zijn, ontzien we.
  • De spuitwerkzaamheden voeren we 24 uur per dag uit, waardoor u wellicht enige geluidsoverlast kunt ondervinden. Dit is echter van korte duur en wij vragen hiervoor uw begrip.

Daarnaast zijn er diverse natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, die we op verschillende manieren aantrekken:

  1. Bloemen/bijenbermen waarmee we gaasvliegen en sluipwespen lokken, die de rupsenlarven opeten.
  2. Oude nesten zoveel mogelijk laten zitten, waar dit volgens ons verantwoord is. In de oude nesten overwinteren natuurlijke vijanden die de jonge rupsen bestrijden.

Overlast beperken

Met de bovenstaande middelen bestrijden we de eikenprocessierups zo goed mogelijk en beperken we de overlast voor onze inwoners. We bestrijden niet overal, want anders krijgen we nooit het natuurlijk evenwicht dat juist nodig is. Daarom bestrijden we nesten rond plekken waar veel mensen komen of wonen, zoals scholen en zorginstellingen, eerder dan nesten op plaatsen waar minder mensen komen. De eikenbomen in de bossen, houtsingels, landschapselementen en langs onverharde paden bespuiten we dus niet.