Bij ons doet iedereen mee!

Home > Inwoners > Bij ons doet iedereen mee!

Bij ons doet iedereen mee!

De gemeente Sint Anthonis werkt nauw samen met het Platform gehandicapten Sint Anthonis (PGSA). "Bij ons doet iedereen mee" is ons motto.

Met het tekenen van het manifest "Iedereen doet mee" op 11 oktober 2019 hebben PGSA, gemeente Sint Anthonis en de alliantie VN-Handicap samen afgesproken om werk te maken van toegankelijkheid.

Wanneer u drempels ervaart, op wat voor manier dan ook, laat het ons weten! Bijvoorbeeld via Verbeterdebuurt.nl of bel: 0485 388888
Mailen mag ook naar communicatie@sintanthonis.nl of naar secretariaat@pgsa.nl
Voor wat betreft de toegankelijkheid van de gemeentelijke website verwijzen we u graag naar de pagina Toegankelijkheidsverklaringen

Op de website van PGSA vindt u veel nuttige informatie
Meer informatie over toegankelijkheid landelijk kijk op de website van het VNG