Weer iets beter!

Home > Inwoners > Bij ons doet iedereen mee! > Weer iets beter!

Weer iets beter!

De gemeente Sint Anthonis geeft uitvoering aan het VN verdrag voor mensen met een beperking. We doen dit onder het motto ‘Bij ons doet iedereen mee’. We doen dit samen met het Platform gehandicapten Sint Anthonis (PGSA) en met ervaringsdeskundigen uit onze gemeente.

In februrari en maart jl. hebben de PGSA en gemeente twee bijeenkomsten georganiseerd voor ervaringsdeskundigen uit onze gemeente. Uit deze bijeenkomsten is een werkgroep ervaringsdeskundigen ontstaan, die ons gaat ondersteunen bij het samenstellen van de Lokale Inclusie Agenda voor de gemeente Sint Anthonis. Ervaringsdeskundigen weten uit eigen ervaring wat ze nodig hebben om mee te kunnen doen.

Het eerste initiatief van de werkgroep is om sucessen te vieren door te laten zien welke verbeteringen er al gerealiseerd zijn in het kader van de toegankelijkheid.

Via de rubriek ‘Weer iets beter’ zullen we u regelmatig informeren over aanpassingen en verbeteringen in onze leefomgeving, die het leven van mensen met een beperking verbeteren. Alle verbeteringen groot of klein zijn waardevol. Stap voor stap bewandelen we samen de weg van de droom vanuit het verdrag naar de uitvoering in de dagelijkse praktijk. 

Voor de rubriek ‘Weer iets beter’ hebben we ook uw medewerking nodig. Ziet u verbeteringen of verbetermogelijkheden, die het leven voor mensen met een beperking vergemakkelijken, meldt het ons via info@pgsa.nl en communicatie@sintanthonis.nl.

Toegangspad Kerkplein Wanroij

Zo is er sinds kort een verhard toegangspad vanaf het Kerkplein naar de huisartsenpraktijk in Wanroij. Het pad verbindt de 2 parkeerplaatsen voor GPK-houders op het Kerkplein rechtstreeks met de ingang van de praktijk. In de komende weken zal het pad verder worden opgeknapt, maar het pad ligt er en kan al gebruikt worden.  

Dank aan iedereen die daar aan heeft meegewerkt!

Vanaf de praktijk naar het Kerkplein

Foto1: Vanaf de praktijk naar het Kerkplein

Vanaf de praktijk naar het Kerkplein

Foto 2: Vanaf de praktijk naar het Kerkplein

Foto 3: Vanaf het Kerkplein naar de praktijk. Rechts de poort en de haag van Van Gemert.