Ommetje centrumplan Sint Anthonis

Home > Inwoners > Centrumplan Sint Anthonis > Ommetje centrumplan Sint Anthonis

Ommetje centrumplan Sint Anthonis

Het ommetje Centrumplan is een route van 900 meter langs 13 zwarte vierkante paaltjes waarop een paneel zit met een QR-code. Wanneer u de QR-code met uw telefoon scant, (gebruik een QR-app of uw camera) opent zich een webpagina met een afbeelding. Op de afbeelding ziet u hoe het op deze locatie zou kunnen worden. 

U kunt uw eigen route kiezen of onderstaande routebeschrijving volgen: 
Printversie van de routebeschrijving (PDF)
Plattegrond (downloadversie)

1 De Brink
U gaat van start op de Brink van Sint Anthonis voor het gemeentehuis.
het eerste paaltje met QR-code vindt u bij het terras van Friends

Daarna gaat u in zuidelijke richting over de Brink en dan rechtsaf de Molenstraat in.

12 De Emté
Vervolg uw weg langs de Emté en sla dan rechtsaf naar De Merret

2 De Merret
Ga na de skatebaan rechts op De Merret en daarna linksaf de Breestraat op.

5 Bebouwing Breestraat Noord
Bij pizzeria Dinaro treft u het volgende paaltje.
Bij dit paaltje kijkt u terug de Breestraat in naar de bebouwing aan de linkerkant van de weg

4 Breestraat Zuid
Een paar meter verderop staat het volgende paaltje. U kijkt hier ook even terug maar nu naar de rechterkant van de Breestraat.

3 Breestraat en 2 dwarsstraten
U steekt over en blijft op het linker trottoir van de Breestraat. Hier staat het volgende paaltje. U kijkt richting restaurant De bloemenhof.

7 Locatie van de Weem
Aangekomen bij paaltje 7 ziet u hoe woningbouw op deze locatie eruit zou kunnen gaan zien.

8 Locatie Supermarkt 2.0
Wanneer u de weg oversteekt loopt u door tot voorbij het witte huis. Hier staat paaltje 8. u kijkt nu naar de toekomstige locatie van Jan Linders met rechts daarvan de parkeerplaatsen.

9 Woningen aan de Remmensberg
We lopen een stukje terug en gaan de Remmensberg op. Deze wordt in de toekomst verlegt naar rechts. Wanneer u bij paaltje 9 bent aangekomen kijkt u in de richting van de de verlegde Remmensberg waar dan links woningbouw staat en rechts de parkeerplaats van de Jan Linders komt.

10 Wonen bij de Boomsingel
Iets verderop treft u paaltje 10 en van daaruit kijkt u op de toekomstig woningbouw aan de linkerkant "Aan de Boomsingel".

11 Wonen aan het Brinkpad
U vervolgt over het betonpad dat een knik naar rechts maakt. Halverwege staat hier paaltje 11. Wanneer u even omdraait en terugkijkt komen aan de linkerzijde de woningen "Aan het Brinkpad".

6 Bebouwing Breestraat Noord (22 t/m 25)
U loopt verder richting de Breestraat en passeert de plek waar tot voor kort het pand Breestraat 22 stond. U steekt de Breestraat over en gaat linksaf richting de 3 Burgemeesters. Paaltje 6 geeft een impressie van hoe de verbinding tussen de Brink en het Brinkpad er in de toekomst uit zou kunnen zien.

13 Herbestemming Raadhuis  
U loopt verder totdat u bij paaltje 13 komt. U staat met uw rug naar het pand van de 3 burgemeesters (cafetariazijde) en kijkt in de richting van het gemeentehuis.

Heeft u vragen of opmerkingen kijk dan eerst op www.sintanthonis.nl/centrumplan en geef uw mening via het feedbackformulier of stuur een bericht naar centrumplan@sintanthonis.nl