Centrumplan Sint Anthonis

Home > Inwoners > Centrumplan Sint Anthonis

Centrumplan Sint Anthonis

In de “gebiedsvisie centrumplan Sint Anthonis” staat beschreven hoe het college van B&W het centrum van Sint Anthonis de komende jaren op verschillende fronten wil opwaarderen. U kunt het document hieronder downloaden.

Berichten over het centrumplan: