Centrumplan Sint Anthonis

Home > Inwoners > Centrumplan Sint Anthonis

Centrumplan Sint Anthonis

De zogenaamde “gebiedsvisie centrumplan Sint Anthonis” is beschikbaar. In dit document staat beschreven hoe het college van B&W het centrum van Sint Anthonis de komende jaren op verschillende fronten wil opwaarderen.Het is nadrukkelijk géén document waarin deelplannen tot in detail zijn uitgewerkt. Zover is het nog niet. U kunt het document hieronder downloaden en uw feedback geven door middel van het digitale formulier.


Op zaterdag 24 april van 10.00 tot 12.00 uur organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over het centrumplan

Inwoners die in of aan het plangebied wonen (de omwonenden van het centrumplan) hebben een brief ontvangen waarin staat hoe zij zich kunnen aanmelden voor deze online bijeenkomst. Komt het tijdstip niet goed uit? Dan kunt u de bijeenkomst op deze website terugkijken. 
Reageren kan tijdens de online bijeenkomst via de chatfunctie. Op andere momenten en voor degenen die geen gebruik kunnen maken van de chatfunctie is het mailadres centrumplan@sintanthonis.nl opengesteld voor al uw vragen en opmerkingen.

De andere inwoners van het dorp en de gemeente Sint Anthonis krijgen de gelegenheid om mee of terug te kijken via de gemeentelijke website, zoals dat ook bij raadvergaderingen het geval is. Daarvoor zal een link op deze pagina worden gepubliceerd.