Centrumplan Sint Anthonis

Home > Inwoners > Centrumplan Sint Anthonis

Centrumplan Sint Anthonis

De zogenaamde “gebiedsvisie centrumplan Sint Anthonis” is beschikbaar. In dit document staat beschreven hoe het college van B&W het centrum van Sint Anthonis de komende jaren op verschillende fronten wil opwaarderen. Het is nadrukkelijk géén document waarin deelplannen tot in detail zijn uitgewerkt. Zover is het nog niet. U kunt het document hieronder downloaden.

Berichten over het centrumplan: