Dorpsontwikkelingsplannen

Home > Inwoners > Dorpsontwikkelingsplannen

Dorpsontwikkelingsplannen

De route naar de dorpsontwikkelingsplannen

GROEPEN VAN 20

De dorpsraad van ieder dorp heeft in januari 2019 een groep van 20 betrokken personen samengesteld. Deze groep bestond uit inwoners, winkeliers, voorzitters van verenigingen. Een mooie representatie van de kern, jong én oud!

SESSIES

Enthousiaste sessies met de groepen volgen in juni 2019. Verschillende vragen en thema’s kwamen aan bod. Deze sessies leidden tot plannen. Elk plan is maatwerk en toegesneden op de situatie van dát dorp.
Per dorp maakten 3 mensen, samen met de gemeente, de plannen concreet. Vervolgens stelden de groepen van drie voor elk project weer een projectteam samen met inwoners. En deze projectteams zijn aan de slag gegaan met het uitwerken van een businesscase voor hun project.

RESULTAAT

De projectteams leveren uiteindelijk 16 realistische, gefundeerde en goed doordachte dorpsontwikkelingsplannen (DOP’s) op.
Gemaakt door inwoners zélf!

VIDEO

In deze video leggen initiatiefnemers en gemeente uit wat de aanpak is geweest en welke projecten er zijn ontstaan.

CONTACT

Wie meer wil weten over de dorpsontwikkelingsplannen of over de aanpak van deze projecten kan contact opnemen met Tiny Strik