Dorpsraden

Home > Inwoners > Dorpsraden

Dorpsraden

De zeven dorpen van de gemeente kennen ieder een dorpsraad. Deze dorpsraden vertegenwoordigen de inwoners uit het betreffende dorp richting gemeente, maar fungeren ook binnen het dorp voor zaken die alleen die gemeenschap betreffen. De inwoners worden uitgenodigd via een persoonlijke uitnodiging of door middel van een algemene oproep in een plaatselijke krant.

In het algemeen geldt dat eenmaal per jaar de jaarvergadering van een dorpsraad in een van de zeven kernen wordt bijgewoond door het college dan wel door een afvaardiging daarvan. Het is niet de bedoeling dat het college elke vergadering van een dorpsraad bijwoont. Wel is het mogelijk dat op uitnodiging de burgemeester een vergadering van een dorpsraad bijwoont, indien de agenda van de vergadering zich daarvoor leent en het een en ander past binnen de agenda van het college.
Contactpersoon binnen het gemeentehuis voor zaken aangaande dorpsraden is Willem Engbers, tel 388888 of willemengbers@sintanthonis.nl
Via onderstaande links gaat u naar de verschillende websites van de dorpsraden.