Gemeenteraadsverkiezingen 2018 en Referendum Wiv

Home > Inwoners > Gemeenteraadsverkiezingen 2018 en Referendum Wiv

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 en Referendum Wiv

Verkiezingen gemeenteraad
Elke 4 jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is het moment voor elke inwoner van Sint Anthonis van 18 jaar of ouder om te bepalen wie in de gemeenteraad komt.

21 maart Verkiezingen
De gemeenteraadsverkiezing van Sint Anthonis is op woensdag 21 maart 2018. U mag op deze dag ook stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Informatie en vragen
Op deze pagina proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over de verkiezingen. Volg de gemeente via Facebook, Twitter of Instagram voor alle laatste nieuwtjes en updates. Hebt u aanvullende vragen? Neem dan contact op met de werkgroep verkiezingen via Nelly Claassen telefoon: 0485-388888 of e-mail: nellyclaassen@sintanthonis.nl.

Aan onderstaande informatie kan geen enkel recht worden ontleend. Tevens is het mogelijk dat door wijziging van de Kieswet of Kiesbesluit de informatie nog verandert.