Geografische informatie GIS

Home > Inwoners > Geografische informatie GIS

Geografische informatie GIS

Bomen, speeltoestellen, AED's
De gemeente maakt gebruik van een Geografisch Informatie Systeem. De informatie uit dit systeem kan worden getoond in een zogenaamde GISviewer.

Screenshot Geografisch Informatie Systeem van de Gemeente Sint Anthonis

De informatie wordt getoond in verschillende kaartlagen. Ook voor burgers is het interessant en handig om bepaalde informatie middels de GISviewer te raadplegen. Op dit moment is informatie over beschermwaardige bomen, speeltoestellen en AED's beschikbaar. Klik op de afbeelding om naar de GISviewer te gaan. Gebruikt u de GISviewer voor het eerst dan is het handig om eerst de instructiefilmpjes te raadplegen. (rechtsboven in de viewer)

Archeologie
De gemeente Sint Anthonis heeft ervoor gekozen om een eigen archeologiebeleid te formuleren. Daartoe is een rapport en een aantal archeologische kaarten gemaakt. Bekijk ook de presentatie over archeologie in de gemeente Sint Anthonis.

Het rapport genaamd: “Archeologisch erfgoed van Peelhorst en Maasdal: een archeologische waarden- en verwachtingskaart en beleidskaart voor de gemeenten Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert, Grave en Landerd”. De gemeente vindt dat het beschermen van archeologische resten in balans dient te zijn met de overige maatschappelijke belangen.