Herindeling gemeenten in het Land van Cuijk

Home > Inwoners > Herindeling gemeenten in het Land van Cuijk

Herindeling gemeenten in het Land van Cuijk

afbeelding herindeling CBA met link naar herindelingssite

De gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (CBA-gemeenten) zijn van plan om per 1 januari 2022 te herindelen. Om de communicatie synchroon te laten lopen is een aparte website in het leven geroepen genaamd:

www.samenonderwegnaareennieuwegemeente.nl.

Daarop staat alle informatie bij elkaar. Waarom willen we eigenlijk herindelen? hoe gaat dat dan? Hoe worden inwoners betrokken? En de dorpen?
Hieronder vindt u de nieuwsberichten die eerder op de gemeentesite zijn gepubliceerd.
 

 • Colleges CBA-gemeenten stellen plan van aanpak herindeling vast

  (04-12-2018)

  De colleges van B&W van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis hebben ingestemd met het plan van aanpak ‘Opschalen en verbinden’ om te komen tot een herindeling van de drie gemeenten per 1 januari 2022. Zij leggen het plan medio december voor besluitvorming voor aan hun gemeenteraden, met de vraag om tot uitvoering over te kunnen gaan. In het najaar van 2019 volgt dan, na een proces van betrokkenheid van inwoners, ondernemers en instellingen in deze gemeenten, een definitief besluit tot samenvoeging van deze gemeenten.

  Lees verder
 • Samen onderweg naar een nieuwe gemeente

  (05-06-2019)

  Zoals u weet, zijn de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (CBA-gemeenten) van plan om per 1 januari 2022 te herindelen. In december 2018 hebben de drie gemeenteraden hiervoor een plan van aanpak vastgesteld, getiteld: ‘Opschalen en verbinden’.

  We zijn ‘goed op weg’!
  In onze gezamenlijke reis naar een nieuwe, toekomstbestendige gemeente zijn al diverse stappen gezet.

  Lees verder