Colleges CBA-gemeenten stellen plan van aanpak herindeling vast

Home > Inwoners > Herindeling gemeenten in het Land van Cuijk > Colleges CBA-gemeenten stellen plan van aanpak herindeling vast

Colleges CBA-gemeenten stellen plan van aanpak herindeling vast

De colleges van B&W van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis hebben ingestemd met het plan van aanpak ‘Opschalen en verbinden’ om te komen tot een herindeling van de drie gemeenten per 1 januari 2022. Zij leggen het plan medio december voor besluitvorming voor aan hun gemeenteraden, met de vraag om tot uitvoering over te kunnen gaan. In het najaar van 2019 volgt dan, na een proces van betrokkenheid van inwoners, ondernemers en instellingen in deze gemeenten, een definitief besluit tot samenvoeging van deze gemeenten.