Infopagina N602

Home > Inwoners > Infopagina N602

Infopagina N602

In maart 2018 wordt een begin gemaakt met de reconstructie van de N602, de doorgaande weg door Sint Anthonis, Ledeacker en Wanroij. Het doel van de herinrichting is een complete vernieuwing van de rijbaan en verbetering van de verkeersveiligheid in de drie dorpen. Volgens de planning worden de werkzaamheden in oktober 2018 afgerond.

Via deze informatiepagina en via Facebook willen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de vorderingen. In de rubrieken achter deze pagina vindt u informatie over het werk aan de weg, in de dorpen en alles wat daar bij komt kijken. De reconstructie wordt gefaseerd uitgevoerd. Daarom treft u in de rubriek ‘Omleidingen’ actuele informatie aan over de omleidingen in elke fase.

Voor aanwonenden, winkeliers, ondernemers, klanten en bezoekers is de bereikbaarheid van woningen en bedrijven van belang. Actuele informatie hierover vindt u in de rubriek ‘Bereikbaarheid’. Heeft u een vraag of opmerking belt u dan met De heer Hay Schattevoet (06 21869585) of stuur een e-mail naar vragen@n602.nl