Aanleg glasvezel

Home > Inwoners > Infopagina N602 > Aanleg glasvezel

Aanleg glasvezel

Reconstructie N602 en aanleg glasvezel

De reconstructie van de N602 valt min of meer samen met het begin van de aanleg van het glasvezelnetwerk in het Land van Cuijk. Vanaf het begin is het de inzet van de gemeente geweest om deze werkzaamheden zoveel mogelijk te combineren. Dit is zowel technisch als organisatorisch een complex verhaal. Mede op aandrang van de dorpsraden van Sint Anthonis, Ledeacker en Wanroij wordt daarom intensief overleg gevoerd met glasvezelbedrijf E-Fiber en de aannemers Spie (aanleg glasvezel) en Infrascoop (herinrichting dorpskernen).

Op uitnodiging van wethouder Ingrid Voncken zijn vertegenwoordigers van de drie dorpsraden twee keer te gast geweest op het gemeentehuis. Eerst in gesprek met de wethouder, de directievoerder van de N602 en vakambtenaren, een tweede keer met dezelfde mensen en verantwoordelijken van E-Fiber, Spie en Infrascoop. In een zeer constructief overleg zochten alle betrokken partijen naar kansen om zo veel mogelijk samen te werken. Zo werd de basis gelegd voor optimale samenwerking tussen de beide projectorganisaties. In de bijlagen vindt u de verslagen van deze besprekingen.

Om de mogelijkheden van het (deels) samen optrekken van de reconstructie N602 en glasvezel te bespreken is er op 30 april een overleg geweest tussen vertegenwoordigers van de gemeente en de beide projectorganisaties. Dit heeft geleid tot twee scenario’s, die de betrokken partijen momenteel uitwerken. Dit is nodig omdat elke aanpassing consequenties heeft voor de planning van de beide projecten, evenals voor derden. Tijdens een finaal overleg op 9 mei wordt gezamenlijk bepaald voor welk scenario wordt gekozen. Dit wordt dan op deze website en in de media gepubliceerd.