Asfaltering wegen

Home > Inwoners > Infopagina N602 > Asfaltering wegen

Asfaltering wegen

Afgezien van de passages in de bebouwde kommen van Sint Anthonis, Ledeacker en Wanroij is de N602 momenteel geasfalteerd. De wegvakken kom Ledeacker - kom Wanroij (4,5 km) en kom Wanroij - grens gemeente Mill (0,5 km) worden in 2018 volledig opnieuw geasfalteerd. Op nu nog geasfalteerde kort wegvakken tussen de turborotonde - entree Sint Anthonis en de verbinding Sint Anthonis - Ledeacker worden bij de reconstructie meegenomen in de nieuwe klinkerbestrating van de bebouwde kommen van deze dorpen.

Bij de asfaltering van de beide trajecten wordt in feite in drie werkgangen een nieuw pakket over de bestaande weg aangebracht. De basis wordt gelegd door de huidige weg vlak te frezen. Afhankelijk van de diepte van de spoorvorming wordt er 2 tot 4 cm van de bovenlaag gefreesd.
Op het afgefreesde wegdek komt als eerste een wapening van zogenoemd emulsieasfaltbeton. Daarop komt een tussenlaag van 5 cm en tenslotte komt de deklaag van steen mastiek asfalt (sma). Deze is 3,5 tot 4 cm dik. Eigenschappen van sma zijn dit asfalt deze géén spoorvorming veroorzaakt, terwijl het wel enige geluidsreductie geeft. De verwachte levensduur is gemiddeld 20 jaar.

Binnen de reconstructie blijven de losliggende fietspaden buiten de bebouwde kommen zoals ze zijn, behalve ter hoogte van een kruisende weg. Op deze locaties wordt een rode coating aangebracht op het beton of asfalt om de zichtbaarheid te vergroten.