Omleidingen

Home > Inwoners > Infopagina N602 > Omleidingen

Omleidingen

Voor passanten die niet in Sint Anthonis, Ledeacker of Wanroij hoeven te zijn, is tijdens de werkzaamheden aan de N602 een omleiding ingesteld. Voor het doorgaande verkeer – dus voor iedereen die niet in de kernen Sint Anthonis, Ledeacker of Wanroij moet zijn - geldt vanaf 16 april tot half februari 2019 één omleiding, namelijk via de N277 (Middenpeelweg). Deze omleiding wordt duidelijk aangegeven met de bekende gele borden. In tegenstelling tot de rijweg, blijven de fietspaden open. Als er buiten de bebouwde kom gewerkt wordt aan de rijweg, moeten aanwonenden over het fietspad. Hetzelfde geldt voor de hulpdiensten.

Uiteraard kunnen inwoners van de drie dorpen tijdens werkzaamheden wel naar hun woningen en kunnen klanten terecht bij de winkels en bedrijven in de dorpen. Bij de aanbesteding heeft de gemeente een aantal voorwaarden gesteld. Een daarvan is een zo goed mogelijke bereikbaarheid van de winkels, bedrijven en belangrijke voorzieningen (huisartsen, gezondheidspraktijken, brandweer, sportaccommodaties).

De aannemers Infrascoop (reconstructie in de kernen Wanroij en Ledeacker) en Van Gelder (asfaltering N602 buiten de kernen) hebben gezamenlijk een plan uitgewerkt voor de routes en bereikbaarheid. Onlangs is ook aannemer Spie (aanleg glasvezel) hierbij betrokken, omdat er is besloten de wegreconstructie hand in hand te laten gaan met de aanleg van glasvezel in de drie dorpen. Uitgangspunt van de aannemers is kort en compact werken. Met winkels en bedrijven is contact gelegd, zodat steeds heldere is hoe het laden en lossen van goederen mogelijk is.

Actuele wegwerkzaamheden
Na afronding van Fases 1a en 1b van de reconstructie N602 gaat woensdag 30 mei een nieuwe fase in, welke circa 4 weken in beslag neemt. In deze fase zijn alle werkzaamheden van Infrascoop en  Spie geconcentreerd in de kern Wanroij. Tegelijkertijd is aannemer Van Gelder bezig met het aanbrengen van het traject vanaf de ‘kruising’ met de Quayweg – Papenvoortsedijk tot aan het bedrijventerrein Molenveld in Wanroij. Dit wegvak is volledig afgesloten.

Sint Anthonis en Ledeacker zijn vanaf 30 mei tot en met de bouwvakvakantie (12 augustus) maximaal bereikbaar door inkorting van de omleidingsroute. Inwoners van de beide dorpen, winkelgangers, bezoekers en toeristen kunnen deze nu zowel bereiken via de provinciale weg N272 (Boxmeer-Gemert) als vanaf Landhorst (de Quayweg) en Rijkevoort (Papenvoortsedijk). De aangepaste routing (zie kaart) wordt via de bekende grote gele borden aangegeven.