Format voor Ruimtelijke onderbouwing beschikbaar

Home > Inwoners > Informatiepagina Ruimtelijke Verzoeken > Format voor Ruimtelijke onderbouwing beschikbaar

Format voor Ruimtelijke onderbouwing beschikbaar

Wij verzoeken initiatiefnemers en adviesbureaus dit format te gebruiken bij het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing voor een ruimtelijk initiatief. Het format is nog niet gereed, maar wordt in komende periode verder aangevuld en uitgewerkt. De inhoudsopgave geeft in ieder geval een duidelijke lijn voor de opbouw van de ruimtelijke onderbouwing.