Werkwijze Quickscans

Werkwijze Quickscans

Wanneer uw ruimtelijke verzoek niet past binnen het bestemmingsplan, is een ruimtelijke procedure nodig om aan uw plan mee te kunnen werken.

Voordat u uw verzoek tot in detail uitwerkt, kunt u uw plan op hoofdlijnen laten beoordelen met een Quickscan. U dient hiervoor een quickscan-formulier in dat u kunt downloaden op deze pagina. Met een Quickscan kijkt de gemeente naar de voorstelbaarheid van uw verzoek en wijst u op de eventuele risico’s die u kunt tegenkomen als u het verzoek verder gaat uitwerken. Bij de quickscan-uitspraak zit ook een bestuurlijke grondhouding. Dit is een oordeel (geen besluit) van het college over uw verzoek. Op basis van de ambtelijke toets en grondhouding kunt u besluiten of u het verzoek verder wilt uitwerken.

De kosten voor een Quickscan bedragen € 974,-. De leges worden in rekening gebracht zodra wij uw verzoek ontvangen hebben. Als wij de leges vervolgens hebben ontvangen, nemen wij het quickscan-verzoek in behandeling.