Klachten geur en geluid

Home > Inwoners > Klachten geur en geluid

Klachten geur en geluid

Milieuklachten

Ervaart u overlast van geur, geluid trillingen of stof?
Door bedrijven, evenementen of anderszins

  • Binnen kantooruren belt u 0485 38 88 88
  • Is het probleem niet acuut mailt u uw klacht aub naar postbus@sintanthonis.nl
  • Buiten kantooruren belt u de provinciale MilieuKlachtenCentrale; tel.: 073 681 28 21. Ook voor directe meldingen van incidenten of ongewone voorvallen buiten kantooruren kunt u dit nummer bellen.

Klachten over vliegverkeer

  • Overlast door veelvuldig of veel geluid producerend vliegverkeer kan zeer storend zijn. Om het mogelijk te maken daarover een klacht kenbaar te maken is een speciaal ‘klachtennummer vliegverkeer’ opengesteld. Tijdens kantooruren 0413 27 66 01, buiten kantooruren 0413 27 69 11

Klachten woon- leefomgeving

  • Klachten over uw leefomgeving kunt u 24 uur per dag doorgeven via www.verbeterdebuurt.nl. Het doorgeven van klachten of het inwinnen van informatie over gemeente-eigendommen of anderszins kan ook tijdens kantooruren telefonisch (0485 38 88 88) of door een persoonlijk bezoek aan het gemeentehuis. Wij denken hierbij aan defecte straatverlichting, losliggende stoeptegels of ander straatwerk, zwerfvuil, overhangende hinderlijke takken, gebreken aan groen en speelwerktuigen/banken, enzovoorts.
  • Voor spoedeisende zaken belt u buiten kantooruren (voor 8.00 na 16.30 uur) het storingsnummer van de buitendienst: 06 10 94 76 55 (ook voor rioolstoringen in gemeentegrond)