Maatwerk voor chronische zieken en gehandicapten

Home > Inwoners > Maatwerk voor chronische zieken en gehandicapten

Maatwerk voor chronische zieken en gehandicapten

De gemeente Sint Anthonis heeft een Regeling Compensatie Zorgkosten (RCZ). Via deze regeling biedt de gemeente aan inwoners met een laag inkomen maatwerk voor hoge zorgkosten. De regeling bestaat uit twee onderdelen:

  • compensatie voor de eigen bijdrage van een Wmo voorziening
  • compensatie voor de premie van de collectieve zorgverzekering (gemeentePakket VGZ)

Voor wie is de regeling?
Voor de RCZ komt u in aanmerking als het inkomen niet hoger is dan 115% van de geldende bijstandsnorm en u geen vermogen heeft boven de vermogensgrens in de bijstand. Informatie over de bijstandsnormen en vermogensgrens staan op de website.

Wat moet ik doen voor de compensatie eigen bijdrage Wmo?
U hoeft zelf niets te doen. De gemeente heeft dit voor u geregeld met het CAK.
Inwoners met een Wmo-voorziening die aan de voorwaarden voor inkomen en vermogen voldoen vallen automatisch onder de RCZ.

Hoe werkt het?
Als u onder de RCZ valt wordt u automatisch gecompenseerd voor de eigen bijdrage Wmo. De gemeente regelt dit met het Centraal Administratiekantoor (CAK). Zij beschikken immers allebei over uw gegevens.
U ontvangt wel een factuur van het CAK met saldo € 0 voor uw eigen administratie.
Daardoor weet u dat u voor de RCZ in aanmerking bent gekomen.

Ontvangt u wel een nota van het CAK voor de betaling van de periodieke eigen bijdrage Wmo? U komt dan niet in aanmerking voor de RCZ omdat uw inkomen en/of vermogen hoger is dan de voorwaarden van de regeling.

Deelname aan de collectieve zorgverzekering
Bovenstaande informatie gaat alleen over de compensatie van de eigen bijdrage Wmo.