Militaire oefeningen in de gemeente

Home > Inwoners > Militaire oefeningen in de gemeente

Militaire oefeningen in de gemeente

oefening

Indien  er door  een oefening  schade  is ontstaan dan  kunt  u dit  onder  vermelding
van  de  militaire  eenheid  zoals  kenteken  voertuig,  datum en tijd,  plaats, soort
schade  etc.  melden  aan;
Sectie  Claims  Ministerie  van  Defensie
Postbus  90004
3509  AA  Utrecht
Telnr;  030-2180413
Email;  jdvclaims@mindef.nl