Gemeente gunt aanpak N602 in dorp Sint Anthonis ook aan Infrascoop

Home > Inwoners > Nieuws N602 > Gemeente gunt aanpak N602 in dorp Sint Anthonis ook aan Infrascoop

Gemeente gunt aanpak N602 in dorp Sint Anthonis ook aan Infrascoop

Dit item is verlopen op 04-10-2019.

Aannemingsbedrijf Infrascoop gaat de reconstructie van de N602 in het dorp Sint Anthonis voor zijn rekening nemen. Eerder gunde de gemeente Sint Anthonis dit Cuijks bedrijf ook al de opdracht voor de herstelwerkzaamheden aan de doorgaande weg in Wanroij en Ledeacker.

In deze dorpen zijn de werkzaamheden in volle gang en lopen door tot na de bouwvak. Na afronding van het karwei in Wanroij begint Infrascoop in Sint Anthonis.

Komend najaar wordt in Sint Anthonis een begin gemaakt met de werkzaamheden aan de weg. Net als in Wanroij en Ledeacker krijgen de rijweg en fietsstroken een geluidsreducerende en trillingarme inrichting.
De werkgroep van de dorpsraad Sint Tunnis heeft in het voortraject met succes geijverd voor veilige fietsroutes en overzichtelijke oversteken. In de nieuwe situatie komen er drie zebrapaden met signalering en twee fietsoversteekplaatsen. Ter hoogte van MFC Oelbroeck/Kindcentrum Leander komt een grote opstelplaats voor kinderen die hier de weg moeten oversteken. Deze is gezamenlijk uitgewerkt met de werkgroep Ledeacker.
Ook de voetpaden langs de weg worden volledig opnieuw ingericht en rolstoel- en rollatorvriendelijk. Voor de nieuwe verlichting van de weg heeft de werkgroep van de dorpsraad gekozen voor dynamische verlichting met ledlampen, waarbij de tijdsduur en intensiteit afhangt van het seizoen.
Daar waar het mogelijk was, heeft de werkgroep groene elementen ingebracht: parkjes, bomen, hagen en lage beplanting. De nieuwe miniparkjes zijn zo slim ingericht, dat dit niet ten koste gaat van het aantal parkeervakken langs de weg. De Brinkstraat, de weg die voor het gemeentehuis langs loopt, krijgt nu al een nieuwe klinkerbestrating.
Na voorbereidende werkzaamheden in juli, gaat Infrascoop half augustus vol aan de slag in Sint Anthonis. Volgens de bijgestelde planning wordt het karwei hier medio februari 2019 afgerond.