Groenplannen langs traject N602 zijn definitief

Home > Inwoners > Nieuws N602 > Groenplannen langs traject N602 zijn definitief

Groenplannen langs traject N602 zijn definitief

De groenplannen langs het traject van de N602 in de dorpen Sint Anthonis, Ledeacker en Wanroij zijn steeds met nuttige inbreng van inwoners tijdens de informatieavonden definitief gemaakt. Met de aanleg van nieuw groen wil de gemeente een impuls geven aan het openbaar groen in de drie kernen. Niet alleen krijgen de dorpen een groener karakter, ook wordt zo de voortrekkersrol van Sint Anthonis als bijenvriendelijke gemeente versterkt, omdat de N602 als bijen –en vlindercorridor gaat dienen en daar bovendien diverse aftakkingen van landschapselementen en bermen op aanhaken. Daardoor wordt de functie van verspreiding van soorten versterkt naar het landschap en vice versa.

Ondersteund door Bart Huckriede, gemeentelijk vakspecialist groen, natuur en landschap, hebben de werkgroepen van de drie dorpen groene inrichtingsplannen opgesteld. Bestaande elementen als het landschapspark in Sint Anthonis, de linden in Sint Anthonis en Wanroij en het particulier groen zijn nadrukkelijk in de plannen betrokken.

Net als bij de inrichting van het straatwerk en de pleinen hebben inwoners van de drie dorpen een eigen invulling gegeven aan de groene ‘aankleding’ van de N602. Wanroij kiest voor een robuuste structuur met stoere beplanting, Sint Anthonis zet in op veel differentiatie en in Ledeacker ligt het accent op natuurbeleving. In alle gevallen gaat het volgens Huckriede om versterking van en mix tussen de technische kwaliteit, ecologische kwaliteit, gebruikskwaliteit en esthetische kwaliteit.

De aanplant in de drie dorpen vindt pas plaats als de civiele werken (bestrating) volledig zijn afgerond en het seizoen hiervoor geschikt is: in Wanroij is dit naar verwachting in het najaar/winter van 2018, in Ledeacker in het voorjaar van 2019 en in Sint Anthonis in het najaar van 2019.