Veel aanloop tijdens informatieavonden N602

Home > Inwoners > Nieuws N602 > Veel aanloop tijdens informatieavonden N602

Veel aanloop tijdens informatieavonden N602

Dit item is verlopen op 04-10-2019.

De informatieavonden over de N602 die de gemeente Sint Anthonis in samenwerking met de plaatselijke werkgroepen in Wanroij en Ledeacker op 9 en 10 april organiseerde, brachten veel inwoners op de been. Tijdens de avond werden de belangstellenden door de aannemers bijgepraat over de werkzaamheden, terwijl Bart Huckriede uitleg gaf over het groenplan in de beide kernen.

"Het gaat nu eindelijk beginnen", sprak een enthousiaste wethouder Ingrid Voncken tijdens haar openingswoord. Ze omschreef de reconstructie in de dorpen als ‘burgerplanvorming’, het ultieme resultaat van burgerinitiatief. Ze prees ook het gezamenlijk optrekken van de beide aannemers, die tijdens de werkzaamheden alles op elkaar afstemmen. Tijdens de introductie stelde de wethouder ook uitvoerder Hay Schattevoet voor. Aanwonenden met vragen kunnen steeds bij hem aankloppen; zijn gegevens zijn te vinden op de gemeentelijke website.

Van buiten naar binnen
Namens Infrascoop gaf Marijn Lind tekst en uitleg over de werkzaamheden in de kernen Wanroij en Ledeacker, die vanaf half april tot aan het begin van de bouwvak (23 juli) duren. Uitgangspunt is kort en compact te werken. Op een aantal locaties worden versleten huisaansluitingen van de riolering vervangen.
Om het rijverkeer zo kort en weinig mogelijk te belemmeren, werkt Infrascoop bij de reconstructie van de weg van buiten naar binnen: eerst de pleinen, dan de trottoirs en tenslotte de rijbaan. Er wordt vooruitgewerkt in werkvakken van circa 75 meter. Behalve als er gewerkt wordt aan de rijbaan, kan verkeer met een lokale bestemming (inwoners, klanten van winkels) er met gepaste snelheid passeren. "Binnen een werkvak kunnen auto’s niet worden geparkeerd. Te voet of per fiets zijn woningen wel altijd bereikbaar", aldus Marijn Lind. De werkploegen van Infrascoop werken van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur.

Asfaltering
Terwijl Infrascoop vanaf half april tot aan de bouwvak in de twee dorpen aan het werk is, vervangt Van Gelder uit Uden de wegvakken met asfalt van de N602. Dit is het stuk tussen de bebouwde kom van Wanroij en tankstation De Haan en het 3,5 km lange stuk tussen Ledeacker en Wanroij. "Wij werken vooral op de hoofdrijbaan. De fietspaden blijven ongemoeid", sprak Ruud van de Pol van Van Gelder. De bestaande asfaltlaag wordt afgefreesd, waarna er twee nieuwe lagen op komen. Nieuw is dat er naast de weg een bermverharding (grasbeton) komt.
Het doorgaande verkeer – dus passanten die niet in Sint Anthonis, Ledeacker of Wanroij hoeven te zijn – wordt omgeleid via de Middenpeelweg. De fietspaden blijven open. "Als we werken aan de rijbaan, kan daar geen verkeer over. Dan moeten aanwonenden over het fietspad. Hetzelfde geldt voor de hulpdiensten." Van Gelder gaat ook de inritten van de huizen en bedrijven langs de opnieuw geasfalteerde weg herstraten.
De asfalteringswerkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Van Gelder begint bij Ledeacker en werkt zo richting Wanroij. Bij het bedrijventerrein Molenveld in Wanroij wordt de kruising Molenstraat-Oosteind als aparte fase aangepakt. Het laatste stuk dat nieuw asfalt krijgt is het wegvak tussen de kom Wanroij en de grens met buurgemeente Mill en Sint Hubert (bij tankstation De Haan). Overlast is onvermijdelijk. In de avonduren en weekends is het stil want de machines van Van Gelder draaien van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 16.00 uur. Net als Infrascoop rond van Gelder het karwei voor aanvang van de bouwvakantie af.

Vragen
In de pauze wierpen veel aanwezigen zich op de kaarten met de omleidingen en fasering van werkzaamheden die de beide aannemers hadden opgehangen. Ook lieten ze zich informeren door vakambtenaar groen Bart Huckriede, die in samenspraak met de plaatselijke werkgroepen een groenplan voor Wanroij en Ledeacker had opgesteld.
Onderwerpen tijdens de geanimeerde vragenrondes in Wanroij en Ledeacker waren onder andere de veiligheid van de schoolkinderen (oversteken), de bereikbaarheid van winkels en voorzieningen (o.a. huisarts), de passage van (landbouw)verkeer over fietspaden buiten de bebouwde kom en de aanleg van het glasvezelnetwet.

Glasvezel later
Ondanks inspanningen van alle betrokken partijen is dit in Wanroij en Ledeacker niet gelijktijdig met de reconstructie van de N602 mogelijk. "Geloof me, we hebben er alles aan gedaan om dit te combineren maar helaas is dat niet gelukt", sprak directievoerder Hans van Haeften. Alvast een lege mantelbuis in de grond leggen heeft volgens glasvezelbedrijf E-Fiber geen zin. Ook een voor een door de gemeente voorgestelde voorfinanciering gaf E-Fiber nul op rekest. De detailengineering per adres moet nog beginnen, er zijn onvoldoende werkploegen voorhanden en er zit een levertijd op de glasvezel omdat in het land massaal glasvezelnetwerken worden aangelegd. Voor de aanleg van het snelle internet zullen in Wanroij en Ledeacker in het najaar de trottoirs waarschijnlijk nog een keer open moeten. In Sint Anthonis, waar de reconstructie van de N602 na de bouwvak begint (13 augustus), kan dit mogelijk wel worden gecombineerd met de aanleg van glasvezel.