Werkzaamheden aan pleinen en weg in volle gang

Home > Inwoners > Nieuws N602 > Werkzaamheden aan pleinen en weg in volle gang

Werkzaamheden aan pleinen en weg in volle gang

Zowel in Wanroij als in Ledeacker wordt er sinds half april volop gewerkt aan de herinrichting van de pleinen. In Wanroij gaat het om de transformatie van het kerkplein, in Ledeacker om de nieuwe inrichting van het Stippentplein en de koppeling en renovatie van het schoolplein en kerkplein. Ook aan de nieuwe asfaltering tussen Wanroij en Ledeacker wordt druk gewerkt.

Wanroij
Op het kerkplein in Wanroij leggen de stratenmakers van Infrascoop in het midden een pad aan naar de hoofdingang van de kerk met aan weerszijden gras (foto), met aan de buitenzijden parkeervakken. De voorkant van het pad wordt voorzien van een mooie smeedijzeren poort. Voor de herinrichting worden gebakken klinkers gebruikt, die uit de oude weg komen.
Een bijzonder element in het nieuwe plein zijn de contouren van de fundering van de vroegere kerk, die met natuursteen in het plein worden uitgebeeld. Rond de parkeerplaatsen komt beplanting en de stroomkasten en kledingcontainer worden ‘afgeschermd’ met hoge planten.

Ledeacker
De lang gekoesterde wens in Ledeacker om het schoolplein te verbinden met het kerkplein, gaat met de reconstructie in vervulling. De beide pleinen worden met cirkels als basisvormen als het ware met elkaar verbonden. Het kerkplein wordt groener, maar het schoolplein wordt spectaculair heringericht met allerlei soorten groen. De functie van verblijf- en speelplein wordt versterkt door bankjes en speelelementen. Als eerste onderdeel hebben de stratenmakers van Infrascoop een begin gemaakt met de herinrichting van het Stippentplein (foto). Door nieuwe bomen en meer groen moet dit plein een parkachtig karakter krijgen.

Asfaltering
Medewerkers van Van Gelder hebben half april een begin gemaakt met het de reconstructie van het asfalt tussen Wanroij en Ledeacker (4,5 km). De asfaltering bestaat uit drie werkgangen. De basis is intussen al afgerond: het vlak frezen van de huidige weg en afvoeren van het oude asfalt (foto). Afhankelijk van de diepte van de spoorvorming wordt er 2 tot 4 cm van de bovenlaag gefreesd.
De volgende stap voor Van Gelder is het aanbrengen van nieuw wegdek. Op de afgefreesde basis komt een wapening, daarop een tussenlaag van 5 cm en tenslotte de deklaag van steen mastiek asfalt (sma). Deze is 3,5 tot 4 cm dik.
De losliggende fietspaden buiten de bebouwde kommen blijven zoals ze zijn, behalve ter hoogte van een kruisende weg. Op deze locaties wordt een rode coating aangebracht op het beton of asfalt om de zichtbaarheid te vergroten.
Meer informatie op de Infopagina N602