Werkzaamheden N602 week 28

Home > Inwoners > Nieuws N602 > Werkzaamheden N602 week 28

Werkzaamheden N602 week 28

In de week van 9 t/m 13 juli wordt in het centrum van Wanroij verder gewerkt aan de bestrating, terwijl in het aansluitende wegvak tot de gemeentegrens bij tankstation De Haan nieuw asfalt wordt aangebracht. Om die reden is het hele wegvak vanaf de Kwikstraat tot het tankstation afgesloten voor doorgaand verkeer.

Voor wat betreft de werkzaamheden aan de N602 in Wanroij en Ledeacker meldt aannemer Infrascoop voor de week van 9 t/ 13 juli wijzigingen in de afzettingen. Vanwege de riool- en bestratingswerkzaamheden blijft de Dorpsstraat in Wanroij in beide richtingen afgesloten voor verkeer, vanaf de kruising Kwikstraat tot en met de kruising Schoolstraat. De doorgaande route Raamweg – Hoevensestraat – welke de N602 kruist - is weer opengesteld voor verkeer.

Ook verricht Infrascoop in week 28 in zowel Wanroij als Ledeacker nog kleinschalige werkzaamheden aan de aanliggende pleinen en zijwegen van de N602.

In het wegvak vanaf het dorp Wanroij tot de gemeentegrens bij tankstation De Haan is asfalteerder Van Gelder aan het werk. Op de bijgevoegde kaart is het afgesloten deel van de N602 aangegeven.