Werkzaamheden week 49

Home > Inwoners > Nieuws N602 > Werkzaamheden week 49

Werkzaamheden week 49

Dit item is verlopen op 04-10-2019.

Voor wat betreft de werkzaamheden aan de N602 in Wanroij en Ledeacker zijn er voor de week van 3 tot en met 7 december geen wijzigingen in de afzettingen. De Dorpsstraat in Wanroij is onlangs in beide richtingen opengesteld voor verkeer en in Ledeacker blijft hetzelfde wegvak in de Dorpsstraat afgesloten.

Vanaf 3 tot en met 7 december wordt in Ledeacker aan de N602 gewerkt tussen de afslagen Hoenderstraat en Vrijstraat. In dit wegvak is intussen volledig opengebroken en is de aannemer bezig met de aanleg van het nieuwe hemelwaterriool. Ook wordt er gewerkt aan het fietspad langs de Hoenderstraat. Om die reden is deze straat tot afslag Den Dries afgesloten.
De kruising met de Hoenderstraat is dicht, de kruising Vrijstraat is wel open voor verkeer. Binnen de afzetting kunnen hulpdiensten wel passeren. Fietsers kunnen nog aan een zijde door het werkvak. De gemeente heeft met de politie afgestemd dat er wordt gehandhaafd op sluipverkeer.

Nu de reguliere werkzaamheden in Wanroij grotendeels zijn afgerond is in Wanroij de Dorpsstraat – Molenstraat weer opengesteld voor verkeer. In de komende weken zullen er in opdracht van de gemeente wellicht nog wel kleinschalige werkzaamheden worden verricht in Wanroij. Eventuele gevolgen aangaande bereikbaarheid worden dan via de Nieuwsbrief N602 en de gemeentelijke website bekendgemaakt.