Werkzaamheden week 50

Home > Inwoners > Nieuws N602 > Werkzaamheden week 50

Werkzaamheden week 50

Voor wat betreft de werkzaamheden aan de N602 in Wanroij en Ledeacker zijn er voor de week van 10 tot en met 14 december geen wijzigingen in de afzettingen. De Dorpsstraat in Wanroij is in beide richtingen opengesteld, terwijl in Ledeacker het wegvak tussen de afslag Hoenderstraat en afslag Vrijstraat afgesloten blijft.

Van 10 tot en met 14 december wordt in Ledeacker gewerkt tussen de afslagen Hoenderstraat en Vrijstraat. Dit wegvak is intussen volledig opengebroken en is de aannemer bezig met de aanleg van het nieuwe hemelwaterriool en de herbestrating.
De kruising met de Hoenderstraat is dicht, de kruising Vrijstraat is wel open voor verkeer. Het wegvak is dicht voor autoverkeer. Hulpdiensten kunnen wel passeren binnen de afzetting en fietsers kunnen nog aan één zijde door het werkvak. De gemeente heeft met de politie afgestemd dat er wordt gehandhaafd op sluipverkeer.

Nu de reguliere werkzaamheden in Wanroij grotendeels zijn afgerond is in Wanroij de Dorpsstraat – Molenstraat weer opengesteld voor verkeer. In de komende weken zullen er in opdracht van de gemeente wellicht nog wel kleinschalige werkzaamheden worden verricht in Wanroij. Eventuele gevolgen aangaande bereikbaarheid worden via de Nieuwsbrief N602, de gemeentelijke website en de gemeenterubriek in nieuwsblad De Maas Driehoek bekendgemaakt.