Werkzaamheden week 51

Home > Inwoners > Nieuws N602 > Werkzaamheden week 51

Werkzaamheden week 51

Dit item is verlopen op 04-10-2019.

Ook in de week van 17 tot en met 21 december zijn geen wijzigingen in de afzettingen van de N602 in Wanroij en Ledeacker. De Dorpsstraat-Molenstraat in Wanroij is in beide richtingen opengesteld, terwijl in Ledeacker het wegvak tussen de afslag Hoenderstraat en afslag Vrijstraat afgesloten blijft.

In de slotweek voor het kerstreces wordt in Ledeacker gewerkt tussen de afslagen Hoenderstraat en Vrijstraat. Dit wegvak is volledig opengebroken en na de aanleg van het nieuwe hemelwaterriool is de aannemer bezig met de herbestrating.
De kruising met de Hoenderstraat is dicht, de kruising Vrijstraat is wel open voor verkeer. Het wegvak is dicht voor autoverkeer. Hulpdiensten kunnen wel passeren binnen de afzetting en fietsers kunnen nog aan één zijde door het werkvak. De gemeente heeft met de politie afgestemd dat er wordt gehandhaafd op sluipverkeer. Vanaf zaterdag 22 december wordt dit wegvak gedurende twee weken opengesteld voor doorgaand verkeer. Op maandag 7 januari 2019 wordt de afzetting in Ledeacker weer ingesteld en worden de werkzaamheden hervat.

In Wanroij is de Dorpsstraat – Molenstraat opengesteld voor verkeer. Na het kerstreces, op maandag 7 januari 2019, begint aannemer Infrascoop in opdracht van de gemeente aan aanpassings- en herstelwerkzaamheden in Wanroij. Eventuele gevolgen aangaande bereikbaarheid worden begin januari 2019 via de Nieuwsbrief N602, gemeentelijke website en de gemeenterubriek in nieuwsblad De Maas Driehoek bekendgemaakt.