14-01 Raadscommissie

Home > Inwoners > Nieuws > 14-01 Raadscommissie

14-01 Raadscommissie

RSS

Op donderdag 14 januari om 19:30 uur vindt de openbare vergadering van de raadscommissie plaats. In verband met de aangescherpte coronaregels vergadert de raad digitaal. De vergadering is via een livestream rechtstreeks te volgen of later terug te kijken. De link naar deze livestream wordt op www.sintanthonis.nl/raad-college gepubliceerd.
De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Spreekrecht burgers
  Het is voor het publiek mogelijk om digitaal in te spreken door het richten van een mail, brief of eventuele videoboodschap aan de commissie, via het mailadres: griffie@sintanthonis.nl
  Dit kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering.
 4. Vaststellen verslag vergadering Raadscommissie d.d. 26 november 2020
 5. Eventuele mededelingen door portefeuillehouders
 6. Rapport Rekenkamercommissie LvC - Ruimte voor ontmoeting en activiteit
 7. Verplaatsing supermarkt Jan Linders en herziening grondexploitatie Oelbroeck
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

Ter inzage
Meer informatie en de stukken zijn te vinden op www.sintanthonis.nl/raad-college