16-1 Openbare vergadering raadscommissie

Home > Inwoners > Nieuws > 16-1 Openbare vergadering raadscommissie

16-1 Openbare vergadering raadscommissie

RSS

Hierbij nodigen wij u uit voor de openbare vergadering van de raadscommissie op donderdag 16 januari 2020. De vergadering wordt gehouden in de hal van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur. De voorlopige agenda van de vergadering is als volgt:

 • Opening & mededelingen door de voorzitter H. de Kleijne
 • Vaststellen agenda
 • Spreekrecht burgers
 • Vaststellen verslag vergadering Raadscommissie d.d. 2 december 2019
 • Eventuele mededelingen door portefeuillehouders
 • Rapport Rekenkamercommissie Land van Cuijk ‘Onderzoek naar duurzaamheid in het Land van Cuijk'
 • Rapport Rekenkamercommissie Land van Cuijk ‘Onderzoek naar de deelneming van de Land van Cuijk-gemeenten in de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)’
 • Onderzoeksonderwerpen Rekenkamercommissie Land van Cuijk 2020
 • Beleidsnota Peuteropvang en VVE 2019-2020
 • Afgeven van een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een zonnepark aan de Sambeeksedijk in Sint Anthonis
 • Zienswijze Beleidsplan 2020-2023 Samen Veiliger Veiligheidsregio Brabant-Noord
 • Rondvraag
 • Sluiting

Ter inzage
De stukken staan in de raadskalender. Via deze weg kunt u de vergadering live volgen (audio)