17-12 Alzheimer Café Land van Cuijk & Gennep in Sint Anthonis

Home > Inwoners > Nieuws > 17-12 Alzheimer Café Land van Cuijk & Gennep in Sint Anthonis

17-12 Alzheimer Café Land van Cuijk & Gennep in Sint Anthonis

RSS

Thema: “Wat is dagverzorging/opvang dagbesteding”
Gespecialiseerde dagopvang kan structuur en een zinvolle invulling geven aan de dagelijkse gang van zaken van je naaste met dementie. Tegelijkertijd krijg jij als mantelzorger tijd voor jezelf. De zorg voor je naaste kan met dagopvang één of meerdere dagdelen per week worden overgenomen.
Welke vormen bestaan er? Dat vertellen medewerkers van dagopvang:

  • de Koffiepot uit Wanroij,
  • de Huuskamer 
  • Tante Sjaan uit Sint Anthonis. 

U bent van harte uitgenodigd voor deze avond!
Het Alzheimer Café is bedoeld voor mensen met dementie, hun partners, hun kinderen, vrijwilligers, hulpverleners en andere belangstellenden. Aanmelding is niet nodig en de toegang is gratis.
Er staat een groene bus waarin u een vrijwillige bijdrage kunt deponeren. 

Het Alzheimercafé vindt deze keer plaats op maandag 17 december 2018 in MFC Oelbroeck, Breestraat 1 D Sint Anthonis .De zaal is open vanaf 19.00 uur Programma: 19.30 tot 21.30 u.

Initiatief: Alzheimer afdeling Land van Cuijk & Gennep i.s.m. De Koffiepot; de Huuskamer en Tante Sjaan!  

Voor meer Informatie: