26-11 Gemeentegesprek: Waar is dat feestje?

Home > Inwoners > Nieuws > 26-11 Gemeentegesprek: Waar is dat feestje?

26-11 Gemeentegesprek: Waar is dat feestje?

RSS

Op maandag 26 november 2018 organiseert de gemeenteraad een gemeentegesprek over het onderwerp Waar is dat feestje? Evenementen: lust of last
Locatie: Gemeenschapshuis De Oude Heerlijkheid te Oploo
Aanvang: 19.30 uur (inloop vanaf 19.00)


Het gemeentegesprek is openbaar en bedoeld voor alle inwoners en organisaties die mee willen praten over het te voeren evenementenbeleid van onze gemeente Sint Anthonis.

Aanleiding en doel gemeentegesprek
Het evenementenseizoen 2019 staat voor de deur en de gemeenteraad wil een standpunt gaan bepalen over het beleid ten aanzien van evenementen. De raadsleden willen daarom een beeld te krijgen van de belevingen en meningen van de inwoners, de dorpsraden en alle belanghebbende instanties over het onderwerp evenementen. Tijdens het gemeentegesprek wordt informatie verstrekt over het huidige evenementenbeleid van de gemeente. Daarna heeft het aanwezige publiek (inwoners, dorpsraden en belanghebbende instanties) de gelegenheid om zijn of haar mening te geven, en hierover het gesprek aan te gaan met elkaar en met de leden van de gemeenteraad. De gemeenteraad wil uw mening zo goed en volledig mogelijk in beeld hebben en betrekken bij de verdere besluitvorming. Het gemeentegesprek is voor de gemeenteraad bedoeld om informatie te verzamelen, niet om een besluit te nemen.

Aanmelden
Heeft u interesse om het gemeentegesprek bij te wonen dan kunt u zich per e-mail aanmelden via griffie@sintanthonis.nl U kunt via dit e-mailadres ook vragen stellen of bellen met de griffie via telefoon: 0485 – 388 810.
Namens de gemeenteraad van Sint Anthonis,
De griffie