30-1 Voorlichtingsavond dementievriendelijk ondernemen

Home > Inwoners > Nieuws > 30-1 Voorlichtingsavond dementievriendelijk ondernemen

30-1 Voorlichtingsavond dementievriendelijk ondernemen

RSS

Op 30 januari organiseert de werkgroep dementie vriendelijk Sint Anthonis een voorlichtingsavond voor ondernemers in ’t Wapen van Wanroij, Wanroij. Tijdens deze avond ontvangen ondernemers informatie over het herkennen van dementie en het omgaan met mensen met dementie. Ook geven wij informatie over scholingsmogelijkheden over het omgaan met dementie als ondernemer. Enkele ondernemers delen hun ervaringen. Wethouder Raemaekers opent de avond.

De gemeente Sint Anthonis wil een dementievriendelijke gemeenschap zijn. De doelstelling van de dementievriendelijke gemeenschap is zodanige mogelijkheden te creëren, dat mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk als volwaardige burgers aan de samenleving kunnen blijven deelnemen en hun plek in de samenleving behouden. Dat ook zij bijvoorbeeld prettig kunnen vertoeven bij de horeca, in winkels en bij verenigingen.

Om de ambitie van een dementievriendelijke gemeenschap te realiseren is er een dementievriendelijke werkgroep opgericht. Om de doelstellingen daadwerkelijk te realiseren is ook de hulp van ondernemers nodig. Alleen samen komen we tot een dementievriendelijke gemeente. Met de informatieavond wil de werkgroep de ondernemers informeren en stimuleren om ook dementie vriendelijk te gaan ondernemen.

Ondernemers kunnen zich voor 26 januari 2018 aanmelden via: dementievriendelijk@SintAnthonis.nl

Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Dementie is een ziekte die niet te genezen is en kent een progressief verloop. Steeds meer mensen krijgen ermee te maken, direct of indirect in hun omgeving. De verwachting is dat het aantal mensen met dementie toe zal nemen.