Aanleg glasvezel en verbetering N602 hand in hand

Home > Inwoners > Nieuws > Aanleg glasvezel en verbetering N602 hand in hand

Aanleg glasvezel en verbetering N602 hand in hand

RSS

SINT ANTHONIS – Lange tijd leek het zeer moeilijk - zo niet onmogelijk - om de reconstructie van de N602 in Sint Anthonis, Ledeacker en Wanroij te combineren met de aanleg van glasvezel, maar door intensief overleg tussen alle betrokken partijen gaat dit nu toch lukken.

Door vastberadenheid, goed overleg en inzet van vertegenwoordigers van de drie dorpen, de gemeente Sint Anthonis en aannemers, is er een definitieve variant uitgewerkt waarbij wordt voorkomen dat de weg in korte tijd twee keer wordt opengebroken met alle consequenties van dien. Wethouder Ingrid Voncken, die het initiatief nam om alle partijen bij elkaar te brengen, is verheugd over het positieve resultaat.

Nieuw hemelwaterriool
Samen met vakambtenaren van de gemeente hebben Infrascoop en Spie, de aannemer die namens glasvezelaar E-Fiber de bekabeling van glasvezel in het Land van Cuijk verzorgt, de koppen bij elkaar gestoken en de planning van werkzaamheden volledig op elkaar afgestemd.
Omdat is vastgesteld dat er bij regenval capaciteitsproblemen zijn met het riool, moet in de dorpen op de knelpunten een nieuw hemelwaterriool worden aangelegd (hemelwater apart afvoeren van riool). Hierdoor wordt de wateroverlast voor omwonenden tot een minimum beperkt. Dit betekent extra werk voor aannemer Infrascoop, die in de drie dorpskernen de reconstructie voor zijn rekening neemt. Geschat wordt dat dit 4 tot 5 weken extra tijd vergt. Daar staat tegenover dat door bijstelling van de planning, collega-aannemer Spie nu ruimte heeft om vooraf glasvezel aan te leggen. Een consequentie van bijstelling van de planning is dat het werk aan de N602 behoorlijk vertraagt omdat moet worden getemporiseerd om aanleg van glasvezel mogelijk te maken.

Glasvezel voorop
Medewerkers van Spie zijn intussen volop bezig met het zogenoemde schouwen, het inventariseren van alle adressen aan de N602 waar het snelle internet wordt aangelegd. In Wanroij zijn vrijwel alle adressen gelegen aan de reconstructie geschouwd, waarna aansluitend op dezelfde wijze alle adressen in Ledeacker worden bezocht.
Vanaf een nieuwe glasvezelcentrale, die in Wanroij wordt geplaatst op het sportpark De Kwik, gaat Spie omstreeks week 22 (eind juni) in Wanroij van start met de aanleg van glasvezel. Bij aanwonenden wordt begrip gevraagd dat de klinkers en tegels ruwweg worden teruggelegd (begaanbaar), omdat Infrascoop hier de bestrating nog moet maken.
Aansluitend gaan medewerkers van Infrascoop hier aan de slag met herbestraten. Om de werkzaamheden vlot door te laten lopen, moet Infrascoop de planning bijstellen en vanwege de vervanging van de riolen worden de werkvakken vergroot van 75 naar 150 meter.
Na Wanroij wordt in Ledeacker dezelfde volgorde gehanteerd; eerst glasvezel dan straatwerk. De verwachting is dat door het extra werk in Wanroij en Ledeacker (vervanging riolen) en aanpassing van de planning, het werk in de beide kernen niet vóór de bouwvak wordt opgeleverd. In Wanroij is dit uiterlijk drie weken na de bouwvak, in Ledeacker medio november.

Sint Anthonis na de bouwvak
In Sint Anthonis, waar eveneens meer meters riool moet worden vervangen, wordt volgens planning na de bouwvak de reconstructie in gang gezet. Wel wordt hier vóór de bouwvak op enkele locaties die de doorstroming van het verkeer niet hinderen, al deelwerk verricht. Zo wordt de Brinkstraat – de weg die voor het gemeentehuis ligt – herbeklinkerd.
Ook in Sint Anthonis gaat bekabelaar Spie voor de stratenmakers uit. Door het extra werk (riolen) en aanpassing van de planning zal ook in Sint Anthonis het werk later worden opgeleverd.  In plaats van 1 november staat nu – afhankelijk van het weer en de vorderingen aan het rioolwerk - 15 februari 2019 als einddatum.

Meer informatie: www.sintanthonis.nl/n602