Aanpak N602 in Ledeacker start op 7 november

Home > Inwoners > Nieuws > Aanpak N602 in Ledeacker start op 7 november

Aanpak N602 in Ledeacker start op 7 november

RSS

De gemeentelijke projectorganisatie en aannemer Infrascoop kondigen aan dat de werkzaamheden in de N602 in Ledeacker op woensdag 7 november beginnen. Omdat de aannemer op dat moment ook nog in Wanroij aan het werk is, moet het verkeer in deze fase rekening houden met een gecombineerde afzetting en omleiding.

Aanvankelijk zouden de werkzaamheden in Ledeacker na de bouwvak beginnen, echter door het extra werk in Wanroij – onder meer vanwege de aanleg van hemelwaterriool - kan Infrascoop nu pas in Ledeacker aan de slag. Ook in Ledeacker zal de aannemer langer bezig zijn vanwege de aanleg van nieuw hemelwaterriool. Het gaat om 1000 meter in de Dorpsstraat en respectievelijk 65 en 50 meter in de beide aftakkingen naar Stippent.

Startpunt
Op 7 november begint de aannemer aan de noordzijde van Ledeacker ter hoogte van de kruising Dorpsstraat / Hoenderstraat en werkt zo successievelijk richting Sint Anthonis, waar de reconstructie naadloos wordt doorgetrokken tot het eindpunt bij de turborotonde.

In Ledeacker werkt de aannemer in afgesloten werkvakken van 150 tot 200 meter, mede ten behoeve van de bereikbaarheid voor het bestemmingsverkeer. Net als bij de werkzaamheden in Wanroij geldt voor het doorgaande verkeer de grote omleiding via de Middenpeelweg.

Reconstructie
De reconstructie van de N602 omvat de totale vernieuwing van de bestrating van het 8 km lange traject tussen de turborotonde bij Sint Anthonis en de grens met de gemeente Mill en Sint Hubert. Dankzij de inbreng van werkgroepen in Sint Anthonis, Ledeacker en Wanroij zijn ook aanpassingen doorgevoerd aan de pleinen, het straatmeubilair en het openbaar groen. Om overtollig water tijdens hoosbuien beter te kunnen verwerken, wordt in de drie dorpen in totaal ruim 1.600 meter nieuw hemelwaterriool aangelegd.

Kijk voor meer informatie op www.sintanthonis/n602