Afleggen ondersteuningsverklaringen voor de Tweede Kamer verkiezing

Home > Inwoners > Nieuws > Afleggen ondersteuningsverklaringen voor de Tweede Kamer verkiezing

Afleggen ondersteuningsverklaringen voor de Tweede Kamer verkiezing

RSS

Om deel te mogen nemen aan de Tweede Kamerverkiezing moet een politieke partij/groepering onder meer een kandidatenlijst inleveren die wordt ondersteund door minimaal 30 kiezers per kieskring (gemeente Sint Anthonis valt onder kieskring 18).

Een partij die voor het eerst mee wil doen aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft een aantal ondersteuningsverklaringen nodig. Dat geldt ook voor partijen die geen naam hebben geregistreerd, en voor partijen die bij de vorige verkiezingen geen zetel hebben gehaald.

Wat is een ondersteuningsverklaring?

Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die deelname van een politieke partij/groepering aan de verkiezing ondersteunt.

De kiesgerechtigde:

• ondertekent deze verklaring in het gemeentehuis
• legitimeert zich met een geldig legitimatiebewijs

Wie mag ondersteuningsverklaring tekenen?

Verklaringen van ondersteuning mogen worden afgelegd door personen die binnen de kieskring als kiezer zijn ingeschreven. Ook personen die op een lijst als kandidaat staan, mogen een ondersteuningsverklaring tekenen, op voorwaarde dat zij in de gemeente Sint Anthonis als kiezer zijn ingeschreven.
Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. 
Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken.

Wanneer?

In de Tijdelijke wet verkiezingen Covid-19 is geregeld dat de termijn voor het afleggen van ondersteuningsverklaringen voor de Tweede Kamerverkiezing van 2021 is verlengd van twee naar vier weken.

Het afleggen van een ondersteuningsverklaring kan van 4 januari tot en met 1 februari 2021 in het gemeentehuis van Sint Anthonis. Dit kan van maandag tot en met donderdag van 9.00 – 16.30 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.

Gezien de huidige Covid-19-maatregelen verzoeken wij u nadrukkelijk om hiervoor een afspraak te maken. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met de gemeente Sint Anthonis via (0485) 38 88 88.