Afronding karwei N602 in 2020

Home > Inwoners > Nieuws > Afronding karwei N602 in 2020

Afronding karwei N602 in 2020

RSS

In overleg met alle betrokken partijen heeft de gemeente Sint Anthonis besloten om de werkzaamheden aan de N602 in 2020 te hervatten. Het betreft de derde en laatste fase van de reconstructie, waarbij de weg in Sint Anthonis tussen de grens met Ledeacker en de turborotonde op de schop gaat.

Tot het tijdstip dat de aannemer in dit wegvak aan de slag gaat, blijft de weg in principe open voor alle verkeer.

Medio juli, bij aanvang van de bouwvak, werden de werkzaamheden aan de N602 bij Ledeacker afgerond. Eerder was dat al gebeurd in Wanroij en op de wegvakken tussen Wanroij en de komgrens met Mill en tussen Wanroij en Ledeacker. In beide kerkdorpen liggen een nieuwe rijbaan, fiets- en voetpaden. Ook is een nieuw hemelwaterriool aangelegd, zijn de dorpspleinen volledig heringericht, veilige oversteekplaatsen gemaakt, is er nieuwe straatverlichting geplaatst en nieuw groen geplant.

Volgens de oorspronkelijke planning zou de reconstructie na de bouwvak in Sint Anthonis worden vervolgd (fase 3). In overleg met alle partijen, onder wie de werkgroep N602 van Sint Anthonis, is besloten dat , gelet op het winterseizoen, de werkzaamheden niet voor maart 2020 worden hervat. Dankzij dit besluit is de weg volledig open tijdens de feestdagen in december en het carnaval, waarmee een wens van inwoners en winkeliers wordt gehonoreerd.

Wanneer de werkzaamheden daadwerkelijk worden hervat en de weg ter hoogte van Sint Anthonis wordt afgesloten, zal dit tijdig via de gemeentelijke website en de media bekend gemaakt worden.

Meer informatie: www.sintanthonis.nl/n602.