Asbest eraf zonnepanelen erop

Home > Inwoners > Nieuws > Asbest eraf zonnepanelen erop

Asbest eraf zonnepanelen erop

RSS

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Om hierop vooruit te lopen is de gemeente Sint Anthonis een subsidie gestart bovenop de bestaande landelijke regeling. Doel is om particuliere woningbezitters met meer dan 100 m2 aan asbestdaken te stimuleren om hun daken zo snel mogelijk te saneren.

Als tegenprestatie voor deze extra subsidie moet er wel 3 kiloWatt-piek aan zonnepanelen terug worden geplaatst. Dit staat ongeveer gelijk aan 10 – 12 zonnepanelen.

Om mee te kunnen doen moet onder andere aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  1. Je bent een particuliere woningeigenaar.
  2. Je hebt minimaal 100 m2 aan asbest op daken om te saneren.
  3. Je plaatst minimaal 3 kiloWatt-piek aan zonnepanelen terug binnen het bouwblok (het mag dus ook op bv. het woonhuis worden gelegd).
  4. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf en er wordt voldaan aan alle noodzakelijke vergunningen en verplichtingen.

De hoogte van de subsidie is € 4,50 per m2 asbestdak dat gesaneerd wordt, tot een maximum van € 5.000,-. Deze regeling is te koppelen met de regeling afvalinzameling Land van Cuijk/Boekel.

Voor meer vragen kunt u contact opnemen met Roel Wouters – roelwouters@sintanthonis.nl