Baggeren en herinrichting Oploosche Molenbeek

Home > Inwoners > Nieuws > Baggeren en herinrichting Oploosche Molenbeek

Baggeren en herinrichting Oploosche Molenbeek

RSS

Baggeren
Het waterschap is gestart met het baggeren van  de Oploosche Molenbeek. Het gaat om het stuk dat achter het bedrijventerrein van Oploo ligt tot aan de Oploosche watermolen. Het baggeren van de beek was hard nodig. De beek is al jaren erg ondiep waardoor deze bij weinig regen sneller droog komt te vallen en bij veel regen eerder vol staat. Daarbij komt dat een ondiepe beek snel vol groeit met waterplanten. Plantengroei vertraagt het doorstromen van water.  De watermolen is afhankelijk van de aanvoer van water uit de beek. Om er voor te zorgen dat water ook bij de molen komt, wordt de beek verder uitgediept. Er is dan ook meer ruimte voor ecologie, berging en afvoer van water.

Mooi wonen
Het is erg mooi om aan de beek te wonen. Deze moet alleen ook onderhouden worden en het is niet makkelijk erbij te komen. Er staan knotwilgen langs de beek aan de ene kant en aan de andere kant hebben mensen  hun tuinen.  In samenspraak met de mensen die aan de beek wonen heeft  het waterschap gekeken naar mogelijkheden om de beek opnieuw in te richten zodat het onderhoud in de toekomst beter en slimmer kan worden uitgevoerd.

Toekomstbestendig Onderhoud
Onderhoud van de beek is belangrijk voor bijvoorbeeld een goede doorstroming. Door de aanwezigheid van tuinen, kan het onderhoud maar van één kant worden uitgevoerd. Dit betekent dat deze eigenaren extra belast worden doordat het onderhoud vanaf hun zijde moet worden uitgevoerd. Hierdoor is er jaarlijks meer schade aan de opbrengst van het gewas waar dat normaal ééns per twee maaibeurten is. 

Het waterschap heeft samen met eigenaren en de gemeente Sint Anthonis afspraken gemaakt hoe dit zo goed mogelijk, voor alle partijen, kan worden geregeld. Afgesproken is dat de eigenaren ermee instemmen dat er twee keer per jaar vanaf hun grond mag worden gemaaid, het waterschap verwerkt dit maaisel met de balenpers. Bij wijze van proef wordt het maaisel afgevoerd naar een verwerker. Deze afspraak kan jaarlijks worden aangepast maar ook stilzwijgend worden verlengd.