Bekendmakingen week 11 2018

Home > Inwoners > Nieuws > Bekendmakingen week 11 2018

Bekendmakingen week 11 2018

RSS

Onderstaande bekendmakingen zijn vandaag gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl

 • Brink 8 in Sint Anthonis (melding Besluit lozen buiten inrichtingen)
 • Peelkant 76 in Sint Anthonis (melding Activiteitenbesluit milieubeheer)
 • N602 in Wanroij (omgevingsvergunning)
 • Gemertseweg 1 in Oploo (sloopmelding)
 • nabij Dokter Verbeecklaan 20 in Sint Anthonis (aanvraag omgevingsvergunning)
 • Breestraat in Sint Anthonis (aanvraag omgevingsvergunning)
 • N602 in Ledeacker (omgevingsvergunning)
 • Noordkant 19A in Sint Anthonis (aanvraag omgevingsvergunning)
 • Noordkant 19A in Sint Anthonis (aanvraag omgevingsvergunning)
 • Noordkant 19A in Sint Anthonis (aanvraag omgevingsvergunning)
 • Peelstraat 4B, 6 en 15 in Wanroij (ontwerpbesluit (gedeeltelijk) intrekken omgevingsvergunningen)

Je kunt via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’ continu op de hoogte blijven van berichten van de overheid. Je ontvangt informatie over besluiten die direct invloed hebben op de omgeving, zoals vergunningen, plannen en plaatselijke regelgeving.
https://overuwbuurt.overheid.nl/