Bermmaaisel als bodemverbeteraar

Home > Inwoners > Nieuws > Bermmaaisel als bodemverbeteraar

Bermmaaisel als bodemverbeteraar

RSS

Gemeente organiseert inspirerende bijeenkomst op Proeflocatie

VREDEPEEL – Donderdag 17 oktober vond de inspiratiebijeenkomst ‘Op goeie grond’ plaats. Op de proeflocatie van Wageningen University en Research (WUR), de Open Teelten in Vredepeel, bracht de gemeente Sint Anthonis onderzoekers en geïnteresseerden samen om kennis en ervaringen uit te wisselen. De basis voor deze bijeenkomst vormde het onderzoeksproject ‘bodem als basis’.

“Bodems brengen niet alleen voedsel voort, maar zijn ook belangrijk voor natuur, milieu, klimaat, waterhuishouding en burgers. Een goede bodem is dus van groot belang,” onderstreepte wethouder Huub Bellemakers in zijn openingswoord voor deze inspiratiebijeenkomst over de bodem.

De bodem centraal
Marc Kroonen, bedrijfsleider van WUR proefstation de Open Teelten nam de aanwezigen in zijn presentatie mee naar het verleden, heden en de toekomst van de bodem. Aansluitend gaf David Kleijn, onderzoeksleider en leerstoelhouder plantenecologie en natuurbeheer aan de WUR, een uitgebreide toelichting op het onderzoeksproject 'bodem als basis’ en uitleg over ‘living labs’ als onderdeel van het Deltaplan biodiversiteit.

Momenteel is het zo dat meeste bermen worden gemaaid en het gras (maaisel) blijft liggen. Dit bermmaaisel zorgt er echter voor dat bloeiende planten worden verstikt, insecten verdwijnen en uiteindelijk alleen gras overblijft. Meststoffen uit gras zorgen voor bodemverrijking, terwijl verschraling in bermen nodig is voor plantensoorten die interessant zijn voor insecten. Op akkers kan verrijking met organische stof uit bermgras juist wél interessant zijn. Het onderzoek focust daarom op wetenschappelijke analyse van ingewikkelde bodemprocessen om bodems en gewassen minder vatbaar te maken voor droge en natte periodes en weerbaarheid tegen ziekten en plagen te verhogen.

Onderzocht wordt of bermmaaisel als bodemverbeteraar op akkers toepassen een duurzame oplossing is, met een stabiele opbrengst en lagere kosten voor de boer. Het onderzoek moet duidelijk maken wat de bodemeffecten zijn van bermmaaisel als dit rechtstreeks op de akker gebracht wordt. Nu blijft het dus vaak liggen of wordt het afgevoerd, wat weer kostbaar is. Door het te vermengen met landbouwgrond zou het op de hoger gelegen zandgronden als extra voeding dienen voor het gewas en de bodemstructuur verbeteren. Dus van afval naar grondstof.

Een van de betrokken agrariërs uit de gemeente Sint Anthonis, Paul Cremers (Agrarische Natuurvereniging Sint Tunnis) ging in op zijn motivatie voor deelname aan het onderzoeksproject. Ook hier kwam de noodzaak van duurzaam bodembeheer naar voren. Tot slot was er nog gelegenheid voor de aanwezigen om de proeflocatie te bezichtigen. Een inspirerende middag met veel stof tot nadenken.

________
Het onderzoeksproject ‘bodem als basis’ voert de WUR uit in opdracht van Provincie Noord-Brabant, gemeente Gilze-Rijen, Waterschap Aa en Maas, Waterschap De Dommel, Waterschap Brabantse Delta en gemeente Sint Anthonis en  duurt tot oktober 2022.
Het veldexperiment vindt plaats op meerdere akkers in o.a. de gemeente Sint Anthonis in samenwerking met diverse agrariërs. Ook AgroProeftuin de Peel is betrokken.