Bouwwerkzaamheden Jan Linders opnieuw stilgelegd

Home > Inwoners > Nieuws > Bouwwerkzaamheden Jan Linders opnieuw stilgelegd

Bouwwerkzaamheden Jan Linders opnieuw stilgelegd

RSS

SINT ANTHONIS – De gemeente Sint Anthonis heeft de bouwwerkzaamheden van Jan Linders op dinsdag 26 maart opnieuw stilgelegd. Met de informatie die door Jan Linders aangeleverd is, kan onvoldoende beoordeeld worden of de verbouwing veilig en volgens regelgeving wordt uitgevoerd. Daarmee kan de gemeente niet instaan voor de veiligheid van de bewoners boven het winkelpand en de klanten.
De bouw is stilgelegd vanwege ontbrekende en niet correcte informatie, noodzakelijk om de veiligheid van klanten en de bewoners boven de supermarkt te beoordelen en te garanderen. In de ene woning wonen twee personen en de andere woning wordt door 1 persoon bewoond. De bewoners zijn verzocht hun woning tijdelijk te verlaten.

Afgeweken van ingediende tekeningen
“Allereerst zijn bouwwerkzaamheden uitgevoerd zonder een verleende vergunning”, aldus burgemeester Sijbers. “Het starten van bouwwerkzaamheden zonder vergunning is volledig voor rekening en risico van de betreffende ondernemer. Daarnaast is diverse keren gebleken dat afgeweken wordt van ingediende tekeningen. Als gemeente kunnen we dan ook niet instaan voor de veiligheid.”

Nog geen vergunning afgegeven
Pas als alle benodigde documenten correct ter inspectie aangeleverd zijn, kan de gemeente beoordelen of conform wet en regelgeving gewerkt wordt en of de veiligheid gewaarborgd is. Vervolgens kan een vergunning verleend worden. Vóór de vergunningverlening mogen de bouwwerkzaamheden niet hervat worden. Zodra de vergunning verleend is en vervolgens de bouwwerkzaamheden klaar zijn, volgt een gereedmelding vanuit Jan Linders. Dan is het de taak van de gemeente om te toetsen of conform de vergunning is gewerkt. Dat is de enige volgorde waarmee sprake kan zijn van een opening.”

”Jan Linders dient ons in staat te stellen om op een goede en zorgvuldige manier te kunnen toetsen. Wanneer wij niet alle informatie (correct) hebben, kan er niet getoetst worden en mag er ook niet gebouwd worden. De procedure is algemeen bekend. Zeker van grote professionele ondernemers mogen we dit verwachten. Het gaat er gewoon om dat zaken als brandveiligheid en bouwveiligheid de zorgvuldigheid krijgen die ze verdienen.”

Burgemeester Sijbers: “Het college begrijpt hoe vervelend het is voor de inwoners dat de supermarkt langer dan verwacht gesloten blijft. We hopen dat Jan Linders de zaken snel en kundig op orde brengt.”