Brief over lokale belastingen binnenkort op deurmat

Home > Inwoners > Nieuws > Brief over lokale belastingen binnenkort op deurmat

Brief over lokale belastingen binnenkort op deurmat

RSS

De komende dagen ontvangen alle belastingplichtigen in Sint Anthonis een brief van de gemeente over de samenwerking met de Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB).

Wat verandert er voor u?
In de brief staat precies omschreven wat er verandert en wat hetzelfde blijft. Zo ontvangen belastingplichtigen voortaan nog maar één, gecombineerde aanslag voor de waterschaps- en gemeentelijke belastingen. De betaaltermijn voor de automatische incasso kan voor sommige inwoners en bedrijven veranderen. Daarnaast ontvangt u bij te laat betalen geen herinneringsbrief meer, maar direct een aanmaning. U betaalt extra kosten voor de aanmaning.

Vragen over lokale belastingen?
Voortaan is BSOB uw aanspreekpunt voor alle vragen. Wijzingen in rekeningnummers of het afgeven van een machtiging voor een automatische incasso regelt u snel en eenvoudige via het digitale loket op www.bs-ob.nl. Machtigingen die u ooit aan de gemeente heeft gegeven zijn vervallen. De gemeente mag machtigingen niet overdragen. Ook het aanvragen van een kwijtschelding of een WOZ-taxatieverslag inzien kan via de site van BSOB.

Wilt u meer informatie?
Hebt u na het lezen van de brief en bijgevoegde flyer nog vragen? Kijk dan op de website van BSOB  www.bs-ob.nl of bel naar 088 551 0000.

Over BSOB
Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) is een samenwerkingsverband tussen waterschap Aa en Maas en elf Brabantse gemeenten. De  BSOB voert vanaf  2018 de belastingen uit voor de gemeente Sint Anthonis. Gemeente Sint Anthonis en het waterschap blijven zelf verantwoordelijk voor de hoogte van de tarieven, de verordeningen en de kwijtscheldingsnormen.