Burgemeester onthult eerste bord buurtpreventie

Home > Inwoners > Nieuws > Burgemeester onthult eerste bord buurtpreventie

Burgemeester onthult eerste bord buurtpreventie

RSS

Burgemeester Marleen Sijbers  heeft vandaag het eerste ‘WhatsApp  buurtpreventie’ bord onthuld aan de Dorpsstraat/Breestraat op de grens van Sint Anthonis en Ledeacker. Deze borden komen op verzoek van inwoners bij invalswegen en komborden ter ondersteuning van buurtpreventiegroepen. Doel is het veiligheidsgevoel te verhogen, een veiligheidsnetwerk onder bewoners te creëren en de meldingsbereid te vergroten. Gemeente Sint Anthonis en politie ondersteunen  dit initiatief.

Naar aanleiding van ontvangen verzoeken wordt er sinds enkele maanden gewerkt aan het opzetten van buurtpreventiegroepen.  Bewoners die zich aanmelden voor een groep voelen zich betrokken bij wat in de  buurt gebeurd. In  november waren  vijf groepen bekend, inmiddels is de belangstelling gegroeid naar negen groepen. De verwachting is dat het initiatief verder uitgroeit.

Wat is een buurt-WhatsApp?
De buurt-WhatsApp is een WhatsApp-groep bedoeld om elkaar te waarschuwen voor verdachte situaties in de buurt, een soort moderne “buurtwacht”. Via de buurt WhatsApp kan er door deelnemers onderling makkelijk en snel informatie uitgewisseld worden. Door het melden van verdachte situaties, kunnen andere buurtbewoners helpen de verdachte(n) in de gaten te houden en, als nodig,  de politie waarschuwen om tot actie over te gaan. De gedeelde informatie kan ook gebruikt worden voor dossiervorming. Gemeente en politie maken geen deel uit van de groep.

Ondersteuning gemeente en politie
De gemeente draagt zorg voor het plaatsen van de WhatsApp  buurtpreventie’ borden.  Daarnaast helpen gemeente en politie bij het opzetten van een goede overlegstructuur voor buurtpreventiegroepen. Daar kunnen zij onderling ervaringen delen. De politie geeft tijdens deze overleggen ook uitleg over het doen van een goede melding en een terugkoppeling over binnengekomen meldingen. Het plan is om één of twee keer per jaar een buurtpreventieoverleg te organiseren Dat gebeurt nu nog door de gemeente, maar op een later tijdstip zal bekeken worden of dit vanaf 2019 wordt overgedragen aan een vrijwilliger of de dorpsraden.