De laatste jaren Sint Anthonis - een greep uit de projecten

Home > Inwoners > Nieuws > De laatste jaren Sint Anthonis - een greep uit de projecten

De laatste jaren Sint Anthonis - een greep uit de projecten

RSS

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 werd het coalitieprogramma van de gemeente Sint Anthonis vertaald naar concrete plannen die nog voor de herindeling gerealiseerd konden worden. Het Uitvoeringsprogramma (UP) was het resultaat, met speciale aandacht voor de programma’s Transitie Buitengebied, Duurzaamheid en Energietransitie en Krachtige Kernen.

Het boekje "3 jaar UP, een terugblik" (zie link onderaan de pagina) geeft een overzicht van wat er in deze laatste jaren van de gemeente is gerealiseerd. Veelal zijn dit projecten die we niet hadden kunnen realiseren zonder de inzet van alle inwoners en vrijwilligers. Onze dank gaat dan ook uit naar alle mensen die zich hebben ingezet voor de gemeente Sint Anthonis met haar zeven kernen.  

In deze video een greep uit de vele projecten die in deze periode zijn gerealiseerd.