De wijkagenten van de gemeente Sint Anthonis

Home > Inwoners > Nieuws > De wijkagenten van de gemeente Sint Anthonis

De wijkagenten van de gemeente Sint Anthonis

RSS

De personele reorganisatie binnen het politiebasisteam Maas en Leijgraaf, waar de gemeente Sint Anthonis onder valt, is een feit. De wijkagenten zijn inmiddels definitief in positie gebracht. Wij gaan u niet vermoeien met reorganisatieperikelen maar komen meteen ter zake.

Wat kan de wijkagent voor u betekenen?
De allerbelangrijkste rol van ons als wijkagent is, in algemene zin, het functioneren als intermediair tussen de politieorganisatie en u, inwoners van de gemeente. We houden ons uiteraard bezig met de opsporing van strafbare feiten. Daarnaast is een belangrijke taak het als netwerkers onderhouden van contacten met ketenpartners, zoals gemeente, GGZ en woningstichting. Door dit samenwerkingsverband kan aan zaken in een zo vroeg mogelijk stadium de juiste en meest passende aandacht worden geschonken.

Wie zijn de wijkagenten?
Wilt u, als inwoner van de gemeente Sint Anthonis, iets aan ons kwijt? Dat kan. Graag zelfs! Nu wordt het tijd om onszelf even voor te stellen: wij zijn Ronald Sampers, Hans Ooms en Eugenie Theunisse. Hans en Ronald kunt u op straat tegenkomen en zijn voor u het makkelijkste te bereiken. Eugenie heeft vanuit haar expertise een meer beleidsmatige rol.

Op de foto v.l.n.r. Hans Ooms, Eugenie Theunisse en Ronald Sampers

Hoe kom ik met de wijkagenten in contact?
Dat kan op de volgende manieren:
Hans Ooms via hans.ooms@politie.nl
Ronald Sampers via ronald.sampers@politie.nl
Uiteraard kunt u ons ook op straat aanspreken, we zijn er met regelmaat.
Daarnaast kunt u ons bereiken via het algemeen politienummer 0900-8844.

Politieloket mfc Oelbroeck
Wist u, dat er in het MFC in Sint Anthonis (Breestraat 1d) een politieloket is ingericht? Daar hangt ook een blauwe brievenbus. Naast deze brievenbus treft u formulieren aan die u kunt invullen als u ons wenst te spreken. Deponeer dit formulier zo volledig mogelijk ingevuld in de bus en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Maar uiteraard kan het ook digitaal, via genoemde mailadressen.

Wij hopen op een prettige samenwerking met u.
Met hartelijke groeten,
Eugenie Theunisse, Ronald Sampers en Hans Ooms